Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekti

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici garantuje žrtvama nasilja da će država preduzeti sve mjere da spriječi nasilje, osigura njihovu bezbjednost i kazni počinioce!

Tekst zakona možete naći ovdje https://www.gov.me/…/072eb204-b885-43e2-8d30-3931bda88cef a za sve nedoumice i objašnjenja pisite u DM ili na : podrska.czp@gmail.com Kampanja je dio projekta „ Jačanje pristupa pravdi za osobe koje su preživjele nasilje nad ženama“ koji je sufinansiran iz budžeta za…

Read More

CŽP podržaće 2 projekta u sklopu poziva za podnošenje projektnih prijedloga, kao dio projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja“

"Spriječimo nasilje-živimo slobodno" NVO Romsko srce "Žene s invaliditetom, dostojanstveno!" Savez slijepih Crne Gore Svrha pod-grantova je da se omogući organizacijama koje realizuju programe u oblasti sprječavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja da nadgledaju rad javnih institucija u pružanju servisa podrške…

Read More