Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KAMPANJA: ” Rodna analiza izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu ” – Rodno zasnovano nasilje

U Crnoj Gori postoji duboko ukorijenjena institucionalna diskriminacija žena, što utiče na kvalitet pristupa pravdi.

Iako ne postoje zvanični podaci o broju žena koje su ubijene u okviru porodičnih ili partnerskih odnosa, prema podacima Centra za ženska prava periodu od 1. 1. 2001. do 28. 2. 2017. u Crnoj Gori dogodila su se najmanje 73 femicida. Od kraja 2017. do oktobra 2023. ubijeno je još 15 žena. Ovi podaci su prikupljeni samo iz dostupnih medijskih izvora i ne predstavljaju zvaničnu statistiku o broju femicida.

Evropska komisija primjećuje da rodno zasnovano nasilje ostaje najekstremnija manifestacija rodne neravnopravnosti u Crnoj Gori. U Izvještaju se takođe konstatuje da uprkos solidnom pravnom okviru, nedostaju sistemska rodna osjetljivost i postupci koji su prilagođeni ženama žrtvama nasilja. Istražna i sudska praksa ostaju vrlo blage i ne djeluje odvraćajuće.

_____________

Centar za ženska prava uradio je Analizu Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori u dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje rodne ravnopravnosti, uz finansijsku podršku projekta ME4EU pri Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore.

LINK: https://www.facebook.com/womensrightscenter.mne/posts/pfbid023EgNnHhm9Yc3Gd3UaXtB6jA1j38ghY2ajABnGCPaMBLt8kBT228xNokRVADt1q8Ml

https://www.instagram.com/p/C0ebYa-IskU/?img_index=1