Skip to content Skip to footer
Unapređenje radnih prava žena
"Centar za ženska prava" jedna je od partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, čiji je nosilac Mreža žena Kosova. Pored CŽP,  projekat SPROVODE sledeće organizacije: GADC iz Albanije, kancelarija Kvinna…