Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv za eksternu evaluatorku/a projekta

Poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta ''Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje'' Autonomni ženski centar, zajedno sa partnerskim organizacijama, objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta ''Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su…

Read More

Memorandum o saradnji CŽP i Glavnog grada: socijalno stanovanje za žrtve porodičnog nasilja

Danas je u Skupštini Glavnog grada potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Centra za ženska prava, u cilju obezbjeđivanja stambenog prostora  za potrebe korisnica Centra za ženska prava koje su preživjele nasilje u porodici.  Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada obezbijedio je stambenu jedinicu kojom se…

Read More

Sastanak VD Vrhovne državne tužiteljke sa NVO koje se bave problemom nasilja nad ženama

Vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović sa saradnicima održala je sastanak sa predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja u porodici, sa ciljem unapređenja međusobne saradnje. Predstavnice nevladinih organizacija su državnim tužiocima ukazale na konkretne probleme koji se javljaju u praksi…

Read More