Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane NVO

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane nevladine organizacije je izrađen u okviru regionalnog projekta  Institutionalizing quality rehabilitation and integration services for violence survivors (Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve…

Read More