Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacije

WRC Independent report on the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in Montenegro (GREVIO)

Izvještaj Centra za ženska prava o implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Crnoj Gori za 2023. Womens-Rights-Center-WRC-Independent-Report-for-GREVIO-2023-3-1-1Download

Read More

Rodna analiza prve crnogorske medijske strategije uz osvrt na stanje u sektoru medija sa factsheets

Regionalna akcija EU Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja, koju finansiraju EU i SIDA, a vodi Reactor – Istraživanje na djelu, sprovodi se sa partnerskim organizacijama Fondacijom Kvinna till Kvinna (kancelarija u Sjevernoj Makedoniji), Mreža žena Kosova (Kosovo), AWEN (Albanija), Pravo za…

Read More