Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacije

Unlocking Art

Publikacija je nastala u okviru projekta "Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija". Projekat se realizuje u partnerstvu sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), dio je projekta “Usmjeravanje…

Read More