Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Standardi prakse za advokate koji zastupaju žrtve nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Svrha priručnika “Standardi prakse za advokate koji zastupaju žrtve nasilja u porodici i nasilja nad ženama” je obezbjeđivanje referenci za advokate koji zastupaju žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u porodici, kao i ohrabrivanje advokata da obezbijed najkvalitetniju pravnu zaštitu ovim klijentkinjama. Standardi su usredsrijeđeni na potrebe klijentkinja i nastoje da izgrade povjerenje javnosti u fer i pravedan pravni sistem promovišući bezbjednost žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u porodici i pozivanje počinilaca na odgovornost.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5