Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aktivistički hub

Osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena Centar za ženska prava već pet godina gradi saradnju sa nevladinim organizacijama koje zastupaju  prava žena kroz zajedničke projekte i inicijative, ali i sopstvene kapacitete u zastupanju prava žena. Cilj projekta je jačanje  društvenog aktivizma…

Read More

“Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”

"Centar za ženska prava" jedna je od partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, čiji je nosilac Mreža žena Kosova. Pored CŽP,  projekat SPROVODE sledeće organizacije: GADC iz Albanije, kancelarija Kvinna…

Read More

Unlocking Art

U avgustu 2015. godine, “Centar za ženska prava“ započeo je realizaciju projekta "Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija" Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Zavodom za izvršenje…

Read More