Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje

Period realizacije: 1. December 2019 – 30. November 2022. Donator: Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) Partneri: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women…

Read More

Aktivistički hub

Osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena Centar za ženska prava već pet godina gradi saradnju sa nevladinim organizacijama koje zastupaju  prava žena kroz zajedničke projekte i inicijative, ali i sopstvene kapacitete u zastupanju prava žena. Cilj projekta je jačanje  društvenog aktivizma…

Read More

Unlocking Art

U avgustu 2015. godine, “Centar za ženska prava“ započeo je realizaciju projekta "Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija" Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Zavodom za izvršenje…

Read More