Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Danas je zvanično otvoren mural posvećen Jeleni Vicković

Danas smo na Cetinju otvorili mural posvećen Jeleni Vicković, autorke Ksenije Borozan. Mural se nalazi u ulici Vojvode Batrića Martinovića 2.

Projekat „Izutetne žene Crne Gore“, kroz koji razvijamo saradnju sa gradovima u Crnoj Gori, sastoji se u izradi murala koji predstavljaju najznačajnije žene Crne Gore 19. i 20. vijeka. Projektom želimo da odamo svojevrsno priznanje njihovoj autentičnosti i nepokolebljivom duhu u borbi za emancipaciju žena.

Među njima je i Jelena Vicković, učiteljica sa Cetinja, koja je zaslužna za opismenjavanje velikog broja žena u Crnoj Gori. Jelenu pamtimo kao revolucionarku i prosvetiteljku koja je kršila patrijarhalne tabue preuzevši na sebe zadatak obrazovanja djevojčica u vrijeme kada je jedina uloga žena bila briga o domaćinstvu i rađanje, po mogućnosti, isključivo muške djece. Njenim dolaskom na Cetinje se prvi put u istoriji naše zemlje posvećuje pažnja obrazovanju ženske djece. U svom malom stanu na Cetinju okupljala je djecu iz siromašnih porodica i besplatno ih podučavala čitanju, pisanju, računanju i ručnom radu. Prvu privatnu školu za djevojčice Jelena je osnovala 1872. godine na Cetinju, a dvije godine kasnije odlučeno je da ona preraste u državnu školu. Jelena Vicković zaslužna je za neposredno opismenjavanje stotina djevojčica, djevojaka i žena u Crnoj Gori i otvaranje
puta ka emancipaciji žena. Njena smrt je, u „Glasu crnogorca“ zabilježena kao odlazak „duhovne majke našeg pismenog ženskog svijeta”, kako je pamtimo i danas.

Okupljenima su se na otvaranju obratili:

Ana Novović, zamjenica gradonačelnika Cetinje : „Jelenino nesebično zalaganje pokazuje kako ljudi mogu staviti svoje znanje u službi naroda. Zato danas Jelena Vicković predstavlja jednu ličnost naše istorije prema kojoj Cetinje kao i čitava Crna Gora izražava iskreno divljenje i duboko poštovanje.“

Korvin van Strin, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije :  „Nije iznenađenje što je naša Vlada zagovornik  ravnopravnosti polova i želimo da pokažemo što žene mogu da postignu i jesu postigle pokazujući na primjerima žena iz vaše istorije. Veliku zahvalnost dugujemo našim partnerima iz Centra za ženska prava, prijestonici Cetinje, Centra za kulturu i zamjenici gradonačelnika Ani Novović koja je ovdje sa nama. I naravno velika zahvalnost ide i umjetnici koja je naslikala ovaj predivan rad Kseniji Borozan.“

Tanja Markuš, koordinatorka programa kulture CŽP: „ Neizmjerno mi je drago što ovaj događaj organizujemo uoči 13. jula, sa kojim je veza očugledna kada znamo koliko je Narodnooslobodilačka borba doprinijela obrazovanju i opismenjavanju našeg naroda, njegovoj rodnoj , klasnoj i kulturnoj emancipaciji. Jelenu  Vicković možemo posmatrati kao rodonačelnicu ovog puta emancipacije, kroz njen  revolucionarni rad na opismenjavaanju zenske djece od kojih su mnoga poticala  iz siromasnih porodica. Zbog toga je važno da je se sjećamo i da nas njeno djelo vodi ka prevazilaženju krize obrazovanja koju živimo danas. Zahvaljujemo umjetnici Kseniji Borozan na ideji i trudu uloženom u oslikavanje murala, partnerima na projektu – Ambasadi Kraljevine Holandije i Prijestonici Cetinje, kao i Ljiljani Pavićević koja nam je omogućila  da mural oslikamo na fasadi njene porodične kuće.“

___________________________

Mural je rezultat saradnje između Kraljevine Holandije, Centra za ženska prava i Prijestonice Cetinje, u sklopu projekta ” Izuzetne žene Crne Gore”.

Fotograf: Dejan Kalezić

Nakon zvaničnog otvaranja murala, u Centru za kulturu Prijestonice nastavili smo razgovor o značaju Jeleninog životnog djela, ali i stanju u oblasti obrazovanja danas.

U diskusiji su učestvovale Tanja Burzan, učiteljica, Ksenija Borozan, likovna umjetnica, a moderirala je producentkinja Katarina Vujović.