Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekti

CŽP dio regionalnog projekta “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU”

Rad na zajedničkom regionalnom projektu tokom pandemije COVID-19 nas je učinio kreativnijim i sposobnim da se prilagodimo svakoj situaciji. Partneri na projektu "Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU" imali su priliku da se sastanu, razgovaraju i provedu vrijeme zajedno tokom partnerskog…

Read More