Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekat “Unaprjeđenje bezbjednosti žena”

“Centar za ženska prava” jedan je od partnera na projektu “Unaprjeđenje bezbjednosti žena” (Improving Safety of Women), koji sprovodi UN Women Srbija uz podršku Norveške ambasade u Beogradu. Cilj projekta je pružanje podrške Ministarstvu Pravde Crne Gore u promovisanju elektronskog sistema za praćenje (EMS), koji će služiti za pomoć u izvršenju mjera zabrane prilaska, u cilju unapređenja zaštite žrtava nasilja.

Ilustracija: Milena Blagojević

Projektne aktivnosti podrazumijevaju obezbjeđivanje informativnih sesija za žene žrtve nasilja koje se odnose na izricanje mjere zabrane prilaska, posebno putem EMS-a; praćenjem implementacije EMS-a; kao i sprovođenje kampanje putem koje će se promovisati mjere zaštite za žrtve rodno-zasnovanog nasilja. Ovim putem će žrtve nasilja, počinioci nasilja i predstavnici pravosuđa biti upoznati sa  načinom primjene elektronskog sistema za praćenje.

ENGLISH VERSION

Show CommentsClose Comments

Leave a comment