Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekti

CŽP sprovodi online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju

PRIJAVI DISKRIMINACIJU! Centar za ženska prava sprovodi online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju, u okviru projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”. Ova online kampanja ima za cilj da informiše…

Read More

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje

Period realizacije: 1. December 2019 – 30. November 2022. Donator: Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) Partneri: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women…

Read More

Aktivistički hub

Osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena Centar za ženska prava već pet godina gradi saradnju sa nevladinim organizacijama koje zastupaju  prava žena kroz zajedničke projekte i inicijative, ali i sopstvene kapacitete u zastupanju prava žena. Cilj projekta je jačanje  društvenog aktivizma…

Read More