Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP vam predstavlja video kampanju pod nazivom „Pitanje dana: Radna prava u Crnoj Gori“

Pitanje dana: Radna prava u Crnoj Gori

Učesnica: gospođa Biljana Dulović, koordinatorka za rodnu ravnopravnost u Upravi policije Crne Gore

Centar za ženska prava sprovodi video kampanju pod nazivom „Pitanje dana: Radna prava u Crnoj Gori“ u okviru projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”.

Cilj kampanje je da informiše građane i građanke o mogućnostima institucionalne zaštite u slučaju rodno-zasnovane diskriminacije na radu i pri zapošljavanju, a odgovore na najčešće postavljana pitanja dobiće direktno od predstavnika/ca nadležnih institucija.

_________________________

Ova kampanja je nastala uz finansijsku podršku Evropske Unije, sufinansirana od strana Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Njen sadržaj je isključiva odgovornost Mreže žena Kosova i Centra za ženska prava i ne odražava nužno stavove Evropske Unije ili Sida.