Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Portfolio Nenasilja

Povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, Centar za ženska prava i Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore organizovali su izložbu mladih umjetnica i umjetnika pod nazivom „Portfolio nenasilja”. Izložba je otvorena 7. marta, u Skupštini Crne Gore, u 18:00č.

Radovi na izložbi djela su učesnika likovnih radionica koje CŽP organizuje u okviru projekta “Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata”. Radionice koje su nastale kao reakcija na učestalost slučajeva femicida u Crnoj Gori, imale su za cilj da polaznici kroz kritičko promišljanje o ovom problemu, umjetničkim djelima upozore i podstaknu na razmišljanje i djelovanje na suzbijanju nasilja nad ženama u našem društvu. Radionice su vodile likovne umjetnice Tanja MarkušSvetlana Dragojević.

Na izložbi su predstavljeni umjetnički radovi Andrijane Stantić, Manuele Đurović, Nikolete Škrelja, Gordane Vojinović, Rastka Radulovića, Manuela Fetahović, Milene Blagojević, Dragane Krivokapić, Jane Tešović, Milice Kažić i Elme Džidić.

Izlozbu su otvorile Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Branka Bošnjak, potpredsjednica Skupštine Crne Gore, Maja Raičević, izvršna direktorica “Centra za ženska prava” i Tanja Markuš, likovna umjetnica.

Maja Raičević, izvršna direktorica “Centra za ženska prava” pozvala je nadležne organe da iskoriste svoju kontrolnu funkciju i pomognu u pokretanju parlamentarne istrage koja će poslužiti kao “osnov za odlučivanje Skupštine o političkoj odgovornosti nosilaca javnih funkcija koji su se oglušili o vapaje ovih mladih žena, a time i njihove djece, za pomoć i zaštitu“.

Likovna umjetnica Tanja Markuš istakla je da se izloženi radovi odlikuju visokim estetskim i etičkim kvalitetima i stoga mogu posluziti kao uzor za temeljit, dosljedan i odgovoran pristup rjesavanju kompleksnog problema kakav je nasilje nad ženama. “Njihova estetika ima siroku ciljnu grupu – pripadnike razlicitih generacija, nivoa obrazovanja, kao i nosioce razlicitih kulturnih, vjerskih i nacionalnih identiteta, zbog čega je važno dati im priliku da se predstave svojom umjetnošcu dok su na samom pocetku razvoja svojih karijera”.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore Božena Jelušič naglasila je značaj pune implementacije Istanbulske konvencije i postizanje većeg konsenzusa u vezi sa nasiljem nad ženama i djevojčicama. Dodala je da je ovo prilika da se pozovu svi poslanici i poslanice jer, kako je rekla, „naša politička zajednica ne radi kako treba i nasilje nad ženama jeste znak izostanka društvene kohezije“.

Potpredsjednica Skupštine Crne Gore, Branka Bošnjak, izrazila je nadu da će biti što manje nasilja a što više konsenzusa u Crnoj Gori.
„Stiče se utisak da država ima veću empatiju prema nasilnicima nego prema ženama koje su žrtve nasilja. Zbog toga danas apelujem na sve, da treba da misle u prvom redu o žrtvama, da treba da saslušaju žrtve“.

Cijeli snimak otvaranja možete pogledati ovdje:

Katalog izložbe, koji je oblikovao graficki dizajner Armin Ličina, učesnik prvog “KK(U)Patrijarhata:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5