Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata III

U periodu od 26. februara do 2. marta, “Centar za ženska prava” organizovao je treći po redu “Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata”. Kao reakcija na nedavna rodno-zasnovana ubistva žena u Crnoj Gori, tema ovogodišnjih radionica bio je femicid. Cilj radionica bio je da polaznice i polaznici, kroz kritičko promišljanje o ovom problemu, umjetničkim djelima upozore i podstaknu na razmišljanje i djelovanje na suzbijanju nasilja nad ženama u Crnoj Gori.

Radionice su vodile likovne umjetnice Tanja Markuš i Svetlana Dragojević. Učesnici radionica bile su studentkinje i studenti druge i treće godine studija Grafičkog dizajna na Univerzitetu Donja Gorica.

Radovi nastali na radionicama biće predstavljeni na izložbi “Portfolio nenasilja”, koju organizuju CŽP i Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gire, u Skupštini Crne Gore, u okviru obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena.


Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5