Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencija o ekonomskoj i socijalnoj koheziji Zapadnog Balkana

Predstavnica “Centra za ženska prava” učestvuje na Konferenciji o ekonomskoj i socijalnoj koheziji Zapadnog Balkana, koja se održava u Sofiji. Konferencija je okupila predstavnike/ce sindikata, civilnog društva i udruženja poslodavaca iz Evrope i Zapadnog Balkana sa ciljem da svojim zaključcima doprinese Samitu EU-Zapadni Balkan koji će se odžati 17. maja u Sofiji.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5