Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna analiza rezolucije Evropskog parlamenta o izvještaju EK o Crnoj Gori 2022.

Evropski parlament izrazio zabrinutost zbog sukoba interesa u procesu izrade izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i učešća u radnoj grupi državnog tužioca osumnjičenog za nasilje u porodici.

Opširnije pročitajte u nastavku: