Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

40 NVO: VLADA DA DONIRA SREDSTVA AGENCIJI UN ZA POMOĆ PALESTINSKIM IZBJEGLICAMA

17. oktobra 2023. godine 40 nevladinih organizacija su pozvale Vladu Crne Gore da finansijski podrži rad Agencije UN za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA), imajući u vidu ogromne potrebe za osnovnim životnim namirnicama i skloništem za civile u pojasu Gaze.

Duboko smo ožalošćeni i uznemireni zbog terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, u kome je stradalo hiljadu i četiri stotine civila i oteto 199, ali i zbog prekomjernog oružanog odgovora izraelske vojske, koji je u pojasu Gaza uzrokovao do sada oko dvije hiljade i osamsto civilnih žrtava. Prekomjeran odgovor izraelske vojske predstavlja nastavak prakse kršenja ljudskih prava palestinskih civila, aparthejda, ratnih zločina, kolektivnog kažnjavanja, progona i oglušivanja o brojne rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.[1]

Tragično svjedočimo još jednom ratu na Bliskom istoku, čija će eskalacija neminovno uzrokovati još više patnje civilima, kako Izraelcima, tako i Palestincima.

Nakon eskalacije izraelsko-palestinskog konflikta u pojasu Gaza, Agencija UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) je objavila da su za urgentnu pomoć stanovnicima pojasa Gaze potrebna 104 miliona američkih dolara kako bi se omogućio multisektorski humanitarni odgovor u sledećih 90 dana. Navedena sredstva su neophodna kako bi se obezbijedila hrana, zdravstvene namirnice, sklonište i zaštita za 250 000 osoba koje traže zaštitu od UNRWA u pojasu Gaza, i još 250 000 palestinskih izbjeglica u zajednici.[2]

Dosadašnji razvoj događaja najavljuje humanitarnu katastrofu bez presedana, naročito uzimajući u obzir već izuzetno otežane živote stanovnika pojasa Gaze koji su zbog izraelske blokade i prije eskalacije sukoba bili na rubu egzistencije (nezaposlenost 50%, siromaštvo 81%). Podsjećamo da je u pojasu Gaza, koja se od 2007. godine nalazi pod kopnenom i morskom blokadom, na teritoriji od oko 365 km2 naseljeno čak 2,3 miliona stanovnika, od kojih su polovina djeca. U posljednjih nedjelju dana od posljedica izraelskih vazdušnih napada stradalo je oko 2800 ljudi, od kojih najmanje 1000 djece. Izrael je stanovništvu u pojasu Gaze spriječio pristup električnoj energiji, vodi i gorivu, a dao je i ultimatum za evakuaciju preko milion ljudi sa sjevera na jug te teritorije.

Apelujemo na Vladu da donira sredstva iz budžeta Crne Gore za UNRWA kako bi se Crna Gora pridružila globalnim naporima u pružanju pomoći onima kojima je u aktuelnom sukobu na Bliskom Istoku i najpotrebnija.

Napominjemo da međunarodno humanitarno pravo garantuje zaštitu civila u slučaju ratnih dešavanja, i smatramo da Crna Gora, kao članica UN-a i država koja počiva na liberalnim, demokratskim i humanitarnim vrijednostima, ima obavezu da podrži, u okviru svojih mogućnosti, agencije UN-a koje pružaju podršku civilima pogođenim vojnim konfliktima.

Crna Gora je u mnogim kriznim situacijima u regionu, Evropi i šire pokazala svoju velikodušnost i humanost i pružila podršku državama i narodima u nevolji. U tom smislu, smatramo da Crna Gora treba u kontinuitetu da se zalaže za mir i obustavu oružanih sukoba, i pruži odgovarajuću humanitarnu pomoć koja može biti važna za ogroman broj ljudi koji se sada nalaze u smrtnoj opasnosti u pojasu Gaze.

Spisak organizacija koje su podržale inicijativu:

1. Centar za razvoj nevladinih organizacija

2. LGBT Forum Progres

3. Centar za afirmaciju RE populacije

4. Građanska Alijansa

5. Aktivna zona

6. Centar za ženska prava

7. Institut za medije Crne Gore

8. Centar za istraživačko novinarstvo (CIN-CG)

9. Asocijacija Spektra

10. Akcija za ljudska prava AAkcija za ljudska prava – Human Rights Action

11. Queer Montenegro

12. Forum MNE

13. Juventas

14. Agencija za lokalnu demokratiju

15. Centar za romske inicijative

16. Udruženje za razvoj civilnog društva

17. NVO Punctum

18. NVO Prima

19. Crnogorski ženski lobi

20. Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac

21. NVO Avlija

22. NVO Brain Bijelo Polje

23. NVO Eduko Plus

24. Savez za djecu i mlade Kuća

25. Udruženje raseljenih Roma i Egipćana sa Kosmeta u CG

26. NVU Ikre NNVO IKRE Rožaje

27. NVO Ženska akcija

28. NVU Hestia

29. NVU Staze

30. Centar za bezbjednosnu politiku i evropske integracije

31. Zračak nade Pljevlja

32. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica

33. Centar za građanske slobode

34. SOS telefon Rožaje

35. Crnogorsko društvo ekologa

36. NVO Pravo na život PPravo na život – Meri

37. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj

38. NVO Mi možemo

39. NVO Puževa Kućica

40. Društvo crnogorsko-palestinskog prijateljstva