Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KAMPANJA: ” Rodna analiza izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu ” – Zabrana diskriminacije

Centar za ženska prava je kroz sprovedeno istraživanje došao do podataka da među ženama koje su učestvovale i rekle da su doživjele rodno zasnovanu diskriminaciju na poslu, 80 odsto njih nikome nije prijavilo to što se desilo. Ova brojka ukazuje na duboko ukorijenjen problem nedostatka povjerenja u institucije i njihovu sposobnost da efikasno reaguju na slučajeve diskriminacije.

Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje iz prošle godine, građani Crne Gore su identifikovali tri glavne grupe koje su najviše izložene diskriminaciji u zemlji: pripadnike romske populacije, žene i siromašne ljude. Preko 60 odsto građana ističe da su beskućnici, žene i politički neistomišljenici izloženi neravnopravnosti u značajnoj mjeri.

U kontekstu šireg društvenog problema, Evropska komisija ukazuje na pojačanu društvenu polarizaciju, mizoginiju i govor mržnje. Ističe se hitna potreba za efikasnim rješavanjem svih oblika diskriminacije putem korišćenja pravno zaštitnih mehanizama. Ova opažanja jasno ukazuju na potrebu za temeljnim reformama u pristupu i tretmanu diskriminacije, kako bi se osiguralo da svi građani/ke imaju jednake šanse i pristup pravdi, bez obzira na pol, etničku pripadnost ili socijalni status.

___________

Centar za ženska prava uradio je Analizu Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori u dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje rodne ravnopravnosti, uz finansijsku podršku projekta ME4EU pri Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore.

LINK: https://www.facebook.com/womensrightscenter.mne/posts/pfbid0iJTsby1QyrFzavJByBtgNZCdTjijGyGXtWMiwP8wRh7D2XR8add1GiFgpXT8Tod9l

https://www.instagram.com/p/C0jmD32ot3c/?img_index=1