Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obuka za predstavnike pravosuđa

Centar za ženska prava i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizuju redovnu obuku za predstavnike/ce pravosuđa o nasilju nad ženama i nasilju u porodici sa fokusom na Istanbulsku konevenciju, po akreditovanim programu.
Seminaru prisustvuje preko 30 predstavnika/ca sudstva i tužilaštva. Predavačice su : Maja Raičević i Ana Jaredić iz Centra za ženska prava, Prof. dr Vesna Ratković, članica GREVIO – ekspertskog tijela za evaluaciju Istanbulske konvencije, Branka Žigante Živković, sudija Visokog suda za prekršaje u Zagrebu i Maja Živaljević, sudija Osnovnog suda za prekršaje u Podgorici.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5