Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Manje žena u novom sazivu skupštine

U NOVOM SAZIVU SKUPŠTINE MANJE ŽENA NEGO U PRETHODNOM

Podgorica, 23.09.2020. 

Prema izvještaju Državne izborne komisije o rezultatima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore[1]   i redosljedu poslanika/ca na izbornim listama, novi 27. saziv će imati samo 18 poslanica (22%)  ili 3 manje nego prethodni (26%). 

Od 3 mandata koje su dobile Socijaldemokrate (SD) ni jedan neće pripasti ženi, kao ni mandati Albanske koalicije “Jednoglasno” i Albanske liste, koje imaju po jedan mandat.  Po jednu ženu na izbornoj listi imaju SDP (50% od broja osvojenih mandata) ,URA (25 % od broja osvojenih mandata), Bošnjačka stranka (33% ).

Koalicija “Mir je naša nacija” koju čine Demokrate i Demos na izbornoj listi ima 2 poslanice, što predstavlja 20%  od broja  osvojenih mandata (10).  Na izbornoj listi Koalicije  “Za  budućnost Crne Gore” nalazi se 6 žena od ukupno 27 poslanika koji će je predstavljati u novom  sazivu Skupštine (22%) , a na listi DPS  7 žena od ukupno 30 osvojenih mandata (23%).  

Sudeći po redosljedu na izbornoj listi DPSa, u novom sazivu Skupštine neće učestvovati dugogodišnja poslanica Nada Drobnjak koja je zauzimala 35. mjesto na izbornoj listi ove političke partije. Ona se u okviru pomenute stranke i samom parlamentu uporno zalagala za poštovanje principa rodne ravnopravnosti i pokrivala funkciju predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost. Podsjećamo i na očigledno deklarativnu podršku predsjednika Mila Đukanovića  Ženskoj političkoj mreži, koja se nije odrazila čak ni na veći izbor žena u njegovoj stranci.  

Vjerujemo da bi ova brojka bila još manja da nije zakonom propisanih kvota za žene, što pokazuje da je za partijske lidere ravnopravno  učešće  žena u procesu odlučivanja sporedna stvar. 

NVO “Centar za ženska prava”

[1] http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/1/2351-13925-00-72-20-39.pdf

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5