Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa dr. Frédéricom Jörgensom, zamjenikom šefa Odjeljenja za Zapadni Balkan njemačkog Ministarstva vanjskih poslova

Zajedno sa @kvinnatillkvinna i partnerima, sreli smo se sa dr. Frédéricom Jörgensom, zamjenikom šefa Odjeljenja za Zapadni Balkan njemačkog Ministarstva vanjskih poslova , kako bi razgovarali o vladavini prava, rodnoj ravnopravnosti i položaju organizacija civilnog društva u našem regionu.

Sastanak je dio godišnje @kvinnatillkvinna posjete Berlinu sa ciljem zagovaranja većeg uključivanja aspekata rodne ravnopravnosti u Berlinski proces.

____________________

The Kvinna till Kvinna Foundation

Kosova Women’s Network

AWEN-Albanian Women Empowerment Network

Fondacija Udružene žene

Nvo Astra

Коалиција Маргини / Coalition Margins