Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje: DRŽAVA DA PREUZME ODGOVORNOST ZA POŠTOVANJE I ZAŠTITU PRAVA ŽRTAVA NASILJA

Danas se navršava dvije godine od ubistva devetnaestogodišnje Šejle Bakije.

Dvije godine kasnije, učinilac još uvijek NIJE osudjen.

Dvije godine kasnije, NIJE utvrdjena odgovornost predstavnika institucija koji su napravili propuste u ovom i drugim slučajevima femicida.

Dvije godine kasnije, Vlada NIJE ispunila naš zahtjev da sazove sjednicu na kojoj bi analizirala propuste nadležnih institucija u ovom i drugim slučajevima femicida i napravila plan za bolju zaštitu žrtava.

Ni danas, država NIJE uspostavila održiv sistem specijalizovanih servisa podrške koji vode stručne organizacije. Danas država podržava organizacije osudjivanog nasilnika.

Ponavljamo ranije zahtjeve i tražimo da budu prioritet u radu buduće Vlade:

– Izvršiti analizu postojećeg neefikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama i uspostaviti novi koordinisani sistem koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera.

– Obezbijediti odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

– Obezbijediti specijalizaciju u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka.

– Osigurati kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada nadležnih institucija i utvrditi odgovornost svih koji ne postupaju u najboljem interesu žrtava.

– Unaprijediti zakonski okvir i usaglasiti ga sa standardima Istanbulske konvencije.

– Osigurati političku i finansijsku podršku stručnim organizacijama civilnog društva koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada.

– Obezbijediti programe za reintegraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje i servise za podršku i brigu o djeci.

Poštovanje žrtvama femicida odajemo tako što ne ćutimo na nepravdu i ne prestajemo da tražimo da država preuzme odgovornost za bezbjednost svih koji prijave nasilje u porodici i nasilje nad ženama.