Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP DANAS U ŽENEVI PRED UN KOMITETOM ZA UKLANJANJE SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA (CEDAW)

Ženeva, 13. maj 2024.

Link za događaj: https://webtv.un.org/en/asset/k1z/k1zumg5r3a

Centar za ženska prava (CŽP)  će danas u 15.00 č.  pred Komitetom za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, predstaviti izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je uradio u partnerstvu sa Centrom za romske inicijative, Asocijacijom Spektra i Udruženjem mladih s hedikepom Crne Gore.

Ispred CŽP će govoriti izvršna direktorica Maja Raičevići koordinatorka programa javnog zagovaranja , Anita Stjepčević.

Izvještaj pokriva oblasti  u kojima je diskriminacija žena najprisutnija, a posebno se bavi položajem žena iz marginalizovanih grupa: Romkinja i Egipćanki, žena sa invaliditetom, LBTI žena, žena koje samostalno brinu o djeci itd.