Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP U ŽENEVI PRED UN KOMITETOM ZA UKLANJANJE SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA (CEDAW)

Centar za ženska prava (CŽP) je danas u 15.00 č. pred Komitetom za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, predstavio izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je uradio u partnerstvu sa Centrom za romske inicijative, Asocijacijom Spektra i Udruženjem mladih s hedikepom Crne Gore.
Ispred CŽP je govorila izvršna direktorica Maja Raičević i koordinatorka programa javnog zagovaranja , Anita Stjepčević.
Izvještaj pokriva oblasti u kojima je diskriminacija žena najprisutnija, a posebno se bavi položajem žena iz marginalizovanih grupa: Romkinja i Egipćanki, žena sa invaliditetom, LBTI žena, žena koje samostalno brinu o djeci itd.

Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP

Anita Stjepčević, koordinatorka programa javnog zagovaranja