Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ohrabrenje za korak u dobrom pravcu

Pozdravljamo stav premijera Milojka Spajića (Vlada Crne Gore) da Crna Gora treba da glasa za predloženu rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici bez obzira na ishod amandmana koje Vlada namjerava da predloži. To je jedina ispravna odluka koja Crnu Goru principijelno usmjerava ka sigurnoj budućnosti.

Jasno nam je da Vlada ne želi da kosponzorstvom preporučuje rezoluciju na usvajanje drugim državama zbog pritiska koji trpi od koalicionih partnera i vlasti u Srbiji. Ipak, nadamo da će se to do samog glasanja desiti i da će se tako i naša država pridružiti bivšim jugoslovenskim republikama koje tu rezoluciju zdušno podržavaju kao zalog za trajni mir na Balkanu.

Žalimo zbog toga što je Crna Gora i danas pod sjenkom ratne politike 90ih, koja je agresivnim nacionalizmom nanijela previše zla i patnje i samom srpskom narodu, a kamoli ostalima.

Na kraju, inicijativa da Crna Gora kosponzoriše UN rezoluciju je okupila nezapamćeno veliki broj podržavalaca iz crnogorskog građanskog društva. Radi se o 109 nevladinih organizacija i preko 460 javnih ličnosti, građana i građanki koji su kroz ovaj vid angažmana, dali aktivan doprinos i svojim djelovanjem osigurali da Crna Gora postupi ispravno i ljudski prema žrtvama najmasovnijeg zločina u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, na čemu im se zahvaljujemo.

Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi“ (BiEPAG)

Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja

Tea Gorjanc Prelevic, Akcija za ljudska prava

Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje – CGO

Ljupka Kovačević, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor

Maja Raičević, Centar za ženska prava / Women’s Rights Center

Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju – CDT

Zorana Marković, Centar Za Razvoj NVO

Velija Murić, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava

Olivera Nikolić, Institut za medije Crne Gore

Ivana Vujović, Nvo Juventas

Aida Perović, Nvo Prima

Jovan Ulićević, Spektra

Demir Ličina, NVO Štrpci – Protiv zaborava

________________________

Izvor: Akcija za ljudska prava – HRA