Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koalicija NVO: Spajić da se izjasni predlaže li Vlada Crne Gore amandmane na Rezoluciju o Srebrenici

Koalicija NVO je u pismu upućenom danas premijeru Milojku Spajiću od njega zahtijevala da se izjasni predlaže li Vlada Crne Gore amandmane na Rezoluciju o Srebrenici, i ako da, da objavi i argumentovano obrazloži tekst tih amandmana.

Neprihvatljivo je u ozbiljnoj demokratskoj državi da, istovremeno, ministar inostranih poslova iz premijerove partije (Pokret Evropa sad) odbacuje navode medija o amandmanima kao nezvanične informacije, a da sa druge strane, poslanica iste partije o njima govori kao o već svršenoj stvari.

Posebno zahtijevamo od premijera Spajića da prilikom izjašnjavanja o eventualnim amandmanima saopšti i da li će Crna Gora, uz njih, kosponzorisati rezoluciju o Srebrenici ili neće, i ako neće zbog čega neće, te da li se, na bilo koji način dovodi u pitanje glasanje Crne Gore o rezoluciji u slučaju da amandmani ne budu usvojeni.

Podsjećamo da je do danas ukupno 106 NVO i preko 360 građana i građanki Crne Gore, među kojima su većinom javne ličnosti, podržalo inicijativu da Crna Gora kosponzoriše UN rezoluciju, smatrajući to dostojnim izrazom poštovanja prema žrtvama srebreničkog genocida i odgovornim odnosom prema budućnosti.

Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi“ (BiEPAG)

Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja

Tea Gorjanc Prelevic, Akcija za ljudska prava

Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje – CGO

Ljupka Kovačević, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor

Maja Raičević, Centar za ženska prava / Women’s Rights Center

Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju – CDT

Zorana Marković, Centar Za Razvoj NVO

Velija Murić, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava

Olivera Nikolić, Institut za medije Crne Gore

Ivana Vujović, Nvo Juventas

Aida Perović, Nvo Prima

Jovan Ulićević, Spektra

Demir Ličina, NVO Štrpci – Protiv zaborava

________________________

Izvor: Akcija za ljudska prava – HRA