Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mala škola kršenja patrijarhata II

U periodu od 9. do 12. decembra 2020. godine, održana je druga po redu “Mala škola kršenja patrijarhata” Cilj škole bio je da se, kroz edukaciju polaznica o principima feminističkog aktivizma i rodne ravnopravnosti, stvori atmosfera za unapređenje položaja žena u društvu, kao i za suštinske promjene društvenih normi koje doprinose rasprostranjenosti diskriminacije i nasilja nad ženama.

Tokom predavanja koja je vodila Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP, polaznice su se upoznale sa istorijatom ženskog pokreta u Crnoj Gorii principima organizovanja žena u cilju borbe za ravnopravnost i emancipaciju društva u različitim istorijskim periodima . O uzrocima i prirodi rodno zasnovanog nasilja razmatraće oblike i rasprostranjenost ovog probema, prepoznavanje i razumijevanje fenomena porodičnog nasilja, sa fokusom na partnerskom nasilju i principima zaštite od nasilja govorile su psihološkinja Ana Jaredić i Maja Račević. Predavanje na temu seksualne objektifikacije žena koje se bavilo definisanjem ovog i oblikaponašanja koji se mogu okarakterisati kao seksualno objektifikujući, uloge koju muškaraci žene i mediji imaju u procesu seksualne objektifikacije i negativnim posljedicama koje ovakav odnos prema ženama ostavlja na žrtve seksualne objektifikacije, ali i na društvo uopšte. održala je dizajnerka Milica Šaranović. Slikarka Tanja Markuš govorila je o prikazu žene i uzrocima nezastupljenosti ženskih autorki u istoriji umjetnosti, kao i o feminističkim umjetnčkim narativima autorskih poetika koje su postavile temelje feminističkog diskursa u sferi umjetnosti.
prikazu žene u istoriji umjetnosti Predavanje na temu rodnih identiteta Kroz istraživanje koncepta pola, roda, rodnog izražavanja i različite percpcije istih održao je Jovan Ulićević, izvršni direktor NVO “Spektra”.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5