Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP dio regionalnog projekta “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU”

Rad na zajedničkom regionalnom projektu tokom pandemije COVID-19 nas je učinio kreativnijim i sposobnim da se prilagodimo svakoj situaciji. Partneri na projektu “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU” imali su priliku da se sastanu, razgovaraju i provedu vrijeme zajedno tokom partnerskog okupljanja koje je održano prošle sedmice u Budvi, Crna Gora (28. septembar – 1. oktobar). Nastavljamo uz nove poglede i spremni da zajedno savladamo sve izazove i uspješno implementiramo buduće aktivnosti.

EU Neighbourhood & Enlargement | WeBalkans | Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

_______________________

Partneri: Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција | Kosova Women’s Network | The Kvinna till Kvinna Foundation | AWEN-Albanian Women Empowerment Network | Prava za sve | Centar za ženska prava / Women’s Rights Center

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost NVO Centra za ženska prava / Women’s Rights Center i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.