Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima u CG 2018 – 2020

Izvještaj “Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima u Crnoj Gori 2018 – 2020” je nastao u okviru aktivnosti regionalnog projekta Balkans ACT (Action AgainstTrafiking) NOW! (BAN faza 3) koji finansira Evropska komisija, a sprovodi NVO Astra (Srbija) u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti – Emmaus (Bosna i Hercegovina), Centrom za ženska prava (Crna Gora), Centrom za pravne inicijative (Albanija), Udruženjem za akciju protiv nasilja i trgovine ljudima – Otvorena kapija La Strada (Makedonija) i Helsinškim komitetom Holandije.

Izvještaj, koji analizira pravni okvir i implementaciju politike koje se odnose na borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori, je za „Centar za ženska prava“ pripremila stručna konsultantkinja dr. Olivera Komar, u saradnji sa članovima radne grupe koju su za projekat oformile predstavnice „Centra za ženska prava“ i relevantne državne institucije.

Izvještaj možete preuzeti ovdje:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5