Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja

Izvještaj se bavi problemom rodne diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja kroz analizu relevantnih pravnih okvira, njihovo usklađivanje sa pravnim tekovinama EU iz oblasti rodne ravnopravnosti; ispituje rasprostranjenost i prirodud iskriminacije kao i odnos relevantnih institucija prema slučajevimna rodno-zasnovane diskriminacije ; i nudi preporuke za suzbijanje ovog problema.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5