Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monitoring i evaluacija zakona i politika za suzbijanje trgovine ljudima i njihova implementacija u Crnoj Gori u 2014. I 2015. godini

Cilj ove publikacije je da, kroz monitoring stanja u ovoj oblasti i analizu položaja i prava
žrtava u sudskim postupcima, u odnosu na zadati minimum standarda predviđen međunarodnim dokumentima, ukaže na određene tendencije u sudskoj praksi koje se mogu javiti zbog nedostataka u domaćem zakonodavnom okviru u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, zbog nedosljedne primjene postojećih zakonskih rješenja i prepreka u pogledu pravilnog sagledavanja i razumijevanja položaja žrtava trgovine ljudima tokom krivičnih istraga, kao i u sudskim postupcima.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5