Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dijeljenje informativnog materijala o trgovini ljudima i naknadi štete

Centar za ženska prava organizovao je uličnu akciju dijeljenja informativnog materijala o trgovini ljudima i naknadi štete žrtvama uz podršku Volonterskog kluba Gimnazije “Slobodan Škerović”.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5