Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Priručnik za zstupnike žrtava trgovine ljudima

Ovaj priručnik je razvijen na osnovu ideje NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i partnerskih organizacija u okviru projekta „Balkans ACT (Against the Crime of Trafficking) Now! uz podršku Evropske unije.
Autorpriručnika je Mike Dottridge, na osnovu ranije verzije koju su sačinili Roderick Ackermann i Pierre Cazenave.
Partnerske organizacije: ASTRA (koordinator, Srbija), Otvorena porta – La Strada (FYR Makedonija), Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (Bosna i Hercegovina), Centar za ženska prava (Crna Gora), La Strada International, Holandski helsinški komitet (Holandija), ALC i CCEM (Francuska)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5