Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konvencija Savjeta Evrope

Konvencija savjeta evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Publikacija je nastala za potrebe Konferencije “Promocija Konvencije Savjeta Evrope održane u Podgorici, 16.12. 2013. godine u organizaciji NVO “Centar za ženska prava” i Fondacije Petrović Njegoš. Pored Fondacije Petrović Njegoš, konferenciju su finansijski podržali Francuski institut u Crnoj Gori i UNDP.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5