Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacije

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane NVO

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane nevladine organizacije je izrađen u okviru regionalnog projekta  Institutionalizing quality rehabilitation and integration services for violence survivors (Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije…

Read More

Our biggest stories delivered
to your inbox