Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Informator za svjedoke

Informator za svjedoke/oštećene žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima Cilj Informatora je da pruži jasne i razumljive informacije o pravima i obavezama žrtava koje se pojavljuju kao svjedoci/svjedokinje u sudskom postupku u predmetima porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Informator daje…

Read More