Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacije

Izvještaj o femicidu 2021

Izvještaj "Femicid: Ubistva žena u regiji zapadnog Balkana 2021" je pripremljen na osnovu saradnje organizacija u okviru regionalnog projekta “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju žena koje su preživjele nasilje“ podržanog od Austrijske razvojne agencije, sredstvima Austrijske razvojne saradnje. Ovo je…

Read More