Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u CG

U aktuelnom političkom kontekstu u Crnoj Gori i na čitavom Zapadnom Balkanu ženske organizacije civilnog društva (ŽOCD) predvode napore koji imaju za cilj praćenje rodne diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, unaprjeđenje ekonomskih prava žena i pozivanje na pravedniji, inkluzivniji i ravnopravniji pristup radu i zapošljavanju. Evropska Unija (EU) je u posebno dobroj poziciji da podrži unapređenje ekonomskih prava žena u Crnoj Gori i drugim zemljama Zapadnog Balkana, čije vlade teže ka pristupanju EU, a jedan od zahtjeva EU u procesu pridruživanja je sprovođenje reformi u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti. Uprkos ovom zahtjevu, javne informacije i podaci o rodnoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja i dalje su ograničeni.  

Kako bi donekle popunio tu prazninu, Centar za ženska prava je sproveo istraživanje o rodnoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja. Ovo je drugo izdanje istraživanja realizovanog 2018. i objavljenog 2019. godine (https://womensrightscenter.org/rodno-zasnovana-diskriminacija-u-oblasti-rada-i-zaposljavanja/#:~:text=Rodno%20zasnovana%20diskriminacija), a u oba izdanja primijenjena je ista metodologija kako bi se procijenilo da li je došlo do pomaka u ovoj oblasti. Osim rezultata istraživanja, izvještaj sadrži pregled pravnog okvira i preporuke za EU, državne institucije i druge relevantne aktere u kontekstu jednakih mogućnosti u pogledu rada i zapošljavanja. Istraživanje je finansirala Evropska unija, a kofinansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.  

Autorke izvjestaja su Olivera Komar, Ivana Mihailović, Maja Raičević, Milena Pejović Eraković i Božana Mašanović.

Izvestaj mozete preuzeti ovdje:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5