Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna analiza javne uprave u CG


Publikacija “Javna uprava u Crnoj Gori” – rodna analiza, nastala je u okviru aktivnosti regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU”, koji finansira Evropska unija, a sufinansirala je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a sprovodi Centar za ženska prava u u partnerstvu sa Kvinna Till Kvinna” Fondacijom, “Reactor – Reasearch In Action”- Makedonija,  Prava za sve” – BiH, AWEN – Albania, Mreža žena Kosova – Kosovo. Cilj ove publikacije je da doprinese reformi javne uprave na osnovu specifičnih potreba žena i muškaraca – posebno žena i muškaraca iz siromašnih i marginalizovanih zajednica i da osigura da javne politike, investicije i usluge bolje odgovaraju na potrebe svih građana.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5