Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mala škola kršenja patrijarhata III

U periodu od 13. do 17. decembra održana je treća po redu “Mala škola kršenja patrijarhata”. Školu čini serija predavanja na temu rodne ravnopravnosti i prava žena, problema rodno-zasnovanog nasilja, seksualne objektifikacije žena i primjera feminističkog aktivizma u umjetničkom stvaralaštvu.Cilj škole je da se, kroz edukaciju polaznica o principima feminističkog aktivizma i rodne ravnopravnosti, stvori atmosfera za unapređenje položaja žena u društvu, kao i za suštinske promjene društvenih normi koje doprinose rasprostranjenosti diskriminacije i nasilja nad ženama.

Predavačice su Ana Jaredić, psihoterapeutkinja, Tanja Markuš, vizuelna umjetnica, Paula Petričević, filozofkinja, Maja Raičević, izvršna direktorica “Centra za ženska prava” i Milica Šaranović, dizajnerka. I ove godine sjajna grupa polaznica aktivno je doprinijela dinamici predavanja i diskusija.

Škola je započela predavanjem filozofkinje Paule Petričević “Tvoje tijelo je bojno polje”, koje rasvjetljava položaj žene u savremenom društvu sa kulturološkog aspekta, sa akcentom na ženskom tijelu, njegovoj kulturnoj, umjetničkoj i medijskoj reprezentaciji. Predavanje se oslanja na rad savremene umjetnice Barbare Kruger, čija umjetnost provocira, propituje i destabiizuje naše samorazumljivo i komforno obitavanje u potrošačkom društvu čije norme i zapovijesti, kao i one koje nam nameće partijarhat, najčešće bespogovorno i nesvjesno izvršavamo, ne dovodeći ih u pitanje.

Uslijedilo je dvodnevno predavanje Ane Jaredić, psihoterapeutkinje i Maje Raičević, izvršne direktorice CŽP “Rodno zasnovano nasilje nad ženama”. U sklopi predavanja razmatrani su oblici, dinamika i rasprostranjenost ovog probema, prepoznavanje i razumijevanje fenomena porodičnog nasilja, sa fokusom na partnerskom nasilju i principima zaštite od nasilja i pružanja pomoći ugroženima.

Seksualna objektifikacija žena“, predavanje dizajnerke Milice Šaranović, fokusiralo se na definisanje pojma seksualne objektifikacije žena, oblika ponašanja koji se mogu okarakterisati kao seksualno objektifikujući, uloga koje muškaraci (patrijarhat), žene (matrijarhat) i mediji imaju u procesu seksualne objektifikacije i negativnim posljedicama koje ovakav odnos prema ženama ostavlja na njegove žrtve , ali i na društvo uopšte.

Predavanje slikarke Tanje Markuš, “Umjetnost kao prostor feminističke borbe” bavilo se uzrocima nezastupljenosti ženskih autorki u istoriji umjetnosti, reprezentacijom i analizom umjetničkih autorskih poetika koje su postavile temelje feminističkog diskursa u sferi umjetnosti ali i uspjele da unaprijede uslove učešća žena na umjetničkoj sceni. Analizirana su umjetnička djela autorki Artemisie Gentileschi, Camille Claudel, Hanne Hoch, Judy Chicago, Jenny Holzner , Jenny Saville i umjetničkog aktivističkog kolektiva Guerilla Girls.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5