Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kampanja: rodna ravnopravnost i proces pristupanja EU

Centar za ženska prava i partnerske organizacije u okviru regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU” pokrenule su video kampanju o rodnoj ravnopravnosti i procesu pristupanja EU. Cilj kampanje je da objasni važnu vezu između ove dvije, naizgled različite, teme, odnosno, da ukaže na koji način rodna ravnopravnost može biti unapređena kroz proces pristupanja EU.

Termini rodna ravnopravnost i process EU integracija ne čuju se često u istoj rečenici. Kada govorimo o pristupanju EU, obično govorimo o kompleksnim reformama u mnogim oblastima. Ove reforme podrazumijevaju da zemlje kandidatkinje imaju stablinu i demokratsku vladu i institucije koje poštuju vladavinu prava i odgovarajuće slobode, što takođe uključuje princip rodne ravnopravnosti. Rodna ravnopravnost je fundamentalna vrijednost EU i kao takva mora biti uključena u process pristupanja EU.

U okviru kampanje su osmišljena dva kratka edukativna videa. Prvi govori o tome šta podrazumijeva proces pristupanja EU i zašto je rodna ravnopravnost važan dio ovog procesa.

Drugi video objašnjava zašto je unapređenje rodne ravnopravnosti važno za sve nas i šta možemo učiniti da je unapredimo.

Pored Crne Gore, kampanja se sprovodi u četiri druge zemlje Zapadnog Balkana: u Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Ova kampanja je dio projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz process pristupanja EU” koji finansira “Evropska unija i kofinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a implementiraju: Centar za ženska prava, Rractor (Sjeverna Makedonija), Fondacija Kvinna till Kvina (Kancelarija u Sjevernoj Makedoniji), Albanska ženska mreža za osnaživanje (Albanija), Prava za sve (Bosna i Hercegovina). 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5