Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj Zaštita djece žrtava i svjedoka nasilja u porodici u CG

ZAŠTITA DJECE ŽRTAVA I SVJEDOKA NASILJA U PORODICI U CRNOJ GORI:

MONITORING PRIMJENE ISTANBULSKE KONVENCIJE I SMJERNICA UN O PRAVOSUDNIM PITANJIMA KOJI UKLJUČUJU DJECU ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA

Ova analiza, pod nazivom Zaštita djece žrtava i svjedoka nasilja u porodici u Crnoj Gori: Monitoring primjene Istanbulske konvencije i Smjernica UN o pravosudnim pitanjima koji uključuju djecu žrtve i svjedoke kaznenih djela nastala je u okviru projekta: „Zaštita žena i djece od porodičnog nasilja: Ka poboljšanom institucionalnom odgovoru“. Projekat je dio višegodišnje regionalne inicijative „Zaštita djece od nasilja i unapređenje socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj – IPA 2015“, koja se sprovodi u partnerstvu između UNICEF-a, EU, European Disability Foruma – EDF i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU. Sadržaj ovog dokumenta ne odražava nužno politiku i gledište UNICEF-a, EDF-a i EU, a odgovornost za sadržaj dokumenta snose autorke.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment