Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvovao na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Izvršna direktorica CŽP, Maja Raičević, učestvovala je na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

U saradnji sa Investiciono-razvojni fond Crne Gore , tražile smo da ovaj zakon bude usaglašen sa Direktivom EU 2022/2381 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23.11.2022.godine o poboljšanju rodne ravnoteže u odborima direktora crnogorskih privrednih društava.

U skladu sa tim, zahtijevamo da manje zastupljeni pol (što su i u ovom slučaju žene), predstavlja:

– Najmanje 40% od ukupnog broja neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno najmanje 40% članova nadzornog odbora, ili:

– Najmanje 33% od ukupnog broja svih direktorskih položaja, uključujući i izvršne i neizvršne direktore;

U slučaju da nijedan uslov nije ispunjen, nadležni organ za registraciju treba da odbije upis u registar.

Ekološki, socijalni i standardi dobrog korporativnog upravljanja (ESG), poput predloženog sistema kvota, postali su obavezujući za preduzeća u EU, te se ovim zakonskim odredbama doprinosi blagovremenom uskladjivanju velikih crnogorskih privrednih društava sa standardima EU u privrednom poslovanju, što je posebno važno ukoliko žele poslovati i plasirati svoje proizvode i usluge na EU tržište.

Foto: IRF