Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP organizovao susret sa našim pod-grantijima u okviru projekta “Jačanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU”

U želji da zagovaramo uključivanje rodne ravnopravnosti “po dubini” kroz procese pristupanja EU, organizovali smo susrete sa našim pod-grantijima u okviru projekta “Jačanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU” finansiranog od strane EU i švedske agencije SIDA.

Naši pod-grantiji pripremaju pojedinačne analize i izvještaje koji će, na osnovu sprovedenih istraživanja u okviru svojih projekata, ponuditi konkretne preporuke za inkluzivniji, rodno osjetljiviji, intersekcijski, transparentan i odgovoran proces proširenja i pristupanja EU.

Partneri: Reactor Research in Action | Kosova Women’s Network | The Kvinna till Kvinna Foundation | AWEN-Albanian Women Empowerment Network | Prava za sve

EU Neighbourhood & Enlargement | WeBalkans |

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete