Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna analiza javne uprave u CG

Publikacija „Javna uprava u Crnoj Gori – Rodna analiza“ nastala je u okviru regionalnog projekta „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a sprovodi Centar za prava žena u partnerstvu sa Fondacijom Kvinna Till Kvinna, „Reaktor – Istraživanje na djelu”- Makedonija,  Prava za sve – BiH, AWEN – Albanija, Ženska mreža Kosova – Kosovo. Cilj ove publikacije je da doprinese reformi javne uprave na osnovu specifičnih potreba žena i muškaraca – posebno žena i muškaraca iz siromašnih i marginaliziranih zajednica – i da osigura da javne politike, investicije i usluge bolje odgovaraju na potrebe svih građana

Show CommentsClose Comments

Leave a comment