Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ana Jaredić o mehanizmima potiskivanja traume

Naša psihološkinja Ana Jaredić je bila gošća Centralnog dnevnika, Nova M i govorila o  mehanizmima potiskivanja traume kod žrtava nasilja.

“Da bi se progovorilo potrebno je da imamo neku ličnu snagu, kao što vidimo iz ovog poslednjeg slučaja, gdje je trebalo i rada sa stručnjacima i vremena da se prevaziđe trauma da bi se o njoj  moglo javno govoriti.  A ne vjerujem uopšte da u Crnoj Gori toga ima manje nego bilo gdje drugo.” – naglasila je Ana. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5