Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje povodom formiranja 44. Vlade

Saopštenje Centra za ženska prava povodom formiranja 44. Vlade:

Snaga  države leži u politici mira, poštovanja ljudskih prava, jednakim mogućnostima i ravnopravnosti svih njenih gradjanki i gradjana

Podgorica, 31.10.2023.

Sa pažnjom i interesovanjem smo pratile  pregovore za sastav nove Vlade, koji su opet pokazali da pola populacije nije ni blizu da ravnopravno učestvuje u procesu donošenja odluka.  Rezultat takvih pregovora je i nova Vlada sa najnižim procentom žena od 2012. godine (17.4%), što nije u skladu sa načelima otvorenosti, meritokratije i jednakih šansi istaknutih u Sporazumu o vršenju vlasti i formiranju 44. Vlade (u daljem tekstu “Sporazum”).

Iako je u Vladi premalo onih koje su istinska snaga ove zemlje, mandatar nam u ekspozeu obećava jaku i snažnu Crnu Goru, sa jakom vojskom, snažnim finansijama i razvijenom ekonomijom. Snaga jedne države, ako ćemo tim rječnikom, leži u poštovanju ljudskih prava, jednakim mogućnostima i ravnopravnosti svih njenih gradjanki i gradjana, počev od najviših upravljačkih funkcija u državi. Sa samo 4 žene u predloženom sastavu Vlade, od kojih ni jedna nije potpredsjednica, teško da možemo povjerovati da su novoj vlasti mjerne jedinice “meritokratija, jednake šanse i ispravljanje diskriminacije”. 

Budući da je iz odbora PES-a poručeno da će konačno usvajanje novog Zakona o Vladi biti medju prioritetima rada nove Vlade, proevropsku orijentaciju i poštovanje sopstvenih načela novoformirane vlasti mjerićemo i ponavljanjem naših zahtjeva za uvodjenjem kvote od najmanje 40% mjesta i namanje jedno potpredsjedničko mjesto u Vladi za manje zastupljeni pol.

Podsjećamo da je rodna ravnopravnost preduslov za realizaciju svih ciljeva koji se navode u ekspozeu, ali i jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje Poglavlja 23 i pristupanje Evropskoj uniji.  Zato nećemo dozvoliti da ova tema ostane na nivou deklarativne poštapalice političara, dok nam strategije čuče u fiokama, bez sredstava i političke volje za njihovu realizaciju. 

Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama nije samo pitanje socijalne zaštite i solidarnosti, kako se čita iz ekspozea premijera, već pitanje temeljnih prava, reforme pravosudja, pravde,slobode i bezbjednosti, pa time još jedna od ključnih obaveza za ispunjavanje uslova za zatvaranje Temeljnih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji.

Pozdravljamo namjeru nove vlasti da unaprijedi “radne i životne uslove radnika i radnica,zaštiti prava iz rada i po osnovu rada, obezbijedi fer zarade”, istaknutu u Sporazumu. Za to su  potrebni mnogo dostupniji i pristupačniji servisi za brigu o djeci, starima i drugim zavisnim članovima porodice, prepoznavanje ogromnog udjela žena u neplaćenom radu i mjere koje će podsticati ravnopravniju podjelu obaveza u privatnoj sferi. Država mora da osigura dodatnu podršku za roditelje koji samostalno brinu o djeci, a to su najčešće majke. Nema govora o “podsticanju nataliteta” i “podrške porodici”, dok god nam je svako treće dijete siromašno, dok  država ne osigura efikasne isplate iz  Alimentacionog fonda i pravovremenu i efikasnu zaštitu od svih oblika nasilja u porodici  i nasilja nad ženama.

Bez mjera za unaprjedjenje socio-ekonomskog statusa žena, natalitetska priča nije ništa drugo do hipokrizija i osnov za dalju neravnopravnost.  

I na kraju,  prosperitet, razvoj i dostojanstveni život nam ne garantuje “jaka vojska”, iako prva stavka u ekspozeu premijera,  već politika mira i stabilnosti. Ona ne podrazumijeva  militarizaciju, već otvoreni dijalog, suočavanje s prošlošću, suprotstavljanje istorijskom revizionizmu i beskompromisni antifašizam  koji decenijama promovišu ženske organizacije u cijelom regionu i zato je  mora biti prioritet nove vlasti. 

NVO Centar za ženska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment