Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj CŽP:10 godina rada

Centar za ženska prava je Prvih deset godina svog rada posvetio borbi za pravedno društvo koje poštuje ljudska
prava i principe rodne ravnopravnosti. Kroz programe servisa podrške, javnog zastupanja i kulture, radimo na
osnaživanju žena u Crnoj Gori kroz povećanje dostupnosti nedostajućih specijalizovanih usluga za žrtve rodno
zasnovanog nasilja i diskriminacije.
Tim Centra pripremio je pregled odabranih aktivnosti realizovanih tokom prvih 10 godina rada organizacije, kao i ostvarenih rezultata. Autorka ilustracija i grafilčkog oblikovanja izvještaja je likovna umjetnica Tanja Markuš.

Izvještaj možete preuzeti ovdje:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment