Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reagovanje CŽP povodom prijave porodičnog nasilja protiv državnog tužioca Vukasa Radonjića

Izražavamo zabrinutost povodom informacije koju je objavilo više crnogorskih medija, a potvrdilo Osnovno državno tužilaštvo u Podgoriici, da je u toku postupanje tužilaštva po prijavi porodičnog nasilja protiv državnog tužioca Vukasa Radonjića.

Zahtijevamo efikasno i hitno postupanje nadležnog tužilaštva, posebno imajući u vidu specifičnost ovog predmeta – činjenicu da se radi o portparolu Specijalnog državnog tužilaštva, ranije angažovanog i na predmetima porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i učesnika brojnih obuka i programa na ovu temu.

Centar za ženska prava će sa posebnom pažnjom pratiti postupanje nadležnih institucija u ovom predmetu, naročito imajući u vidu moguće efekte ovog slučaja na povjerenje žrtava u rad državnih institucija.

NVO Centar za ženska prava