Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj o femicidu 2021

Izvještaj “Femicid: Ubistva žena u regiji zapadnog Balkana 2021” je pripremljen na osnovu saradnje organizacija u okviru regionalnog projekta “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju žena koje su preživjele nasilje“ podržanog od Austrijske razvojne agencije, sredstvima Austrijske razvojne saradnje.
Ovo je drugi monitoring izvještaj, koji referiše na podatke prikupljene i predstavljene u Osnovnom izvještaju (2020), gdje su dostupni i relevantni, u cilju analiziranja i poređenja karakteristika i rasprostranjenosti slučajeva femicida u pojedinačnim zemljama u regiji Zapadnog Balkana.

Partneri: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women (Severna Makedonija), i Autonomni ženski centar, koji je nosilac projekta.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment