Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 Kompanija AVON donacijom podržala Centar za ženska prava

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

 KOMPANIJA AVON DONACIJOM PODRŽALA CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA

Podgorica 25.11.2022. godine

Kao dio obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja i “16 dana aktivizma”, kompanija Avon je u okviru globalne kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama uručila donaciju u vrijednosti od 15.000 dolara Centru za ženska prava Podgorica.

Iako je danas položaj žena znatno povoljniji nego ranijih godina, nasilje nad ženama i dalje je jedan od najčešćih vidova kršenja ljudskih prava. Svaka treća žena starija od 15 godina, doživjela je neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja, a izložene su žene svih starosnih i obrazovnih kategorija, iz svih regiona i tipova naselja, društvenih slojeva i različitih porodičnih statusa.

Nasilje nad ženama je zaista vrlo važna tema i u svijetu i u našoj zemlji. Zato je 16 dana aktivizma trenutak da edukujemo i govorimo protiv nasilja. Želimo da pokažemo žrtvama nasilja da nisu same, a kroz to i da im pomognemo“,  rekla je Danijela Šantić, direktorka kompanije Avon za Adriatik regiju.


Povodom 135 godina postojanja kompanije Avon i obećanja da će donirati 1.35 miliona američkih dolara za dobrobit žena, globalni grant Avon fondacije od 15 hiljada dolara dodijeljen je Centru za ženska prava Podgorica.

Projekat Centra za ženska prava doprinosi osnaživanju žena u Crnoj Gori kroz povećanje dostupnosti besplatne psihološke i pravne pomoći ženama sa iskustvom nasilja kao i njihovoj djeci. Zahvaljujući donaciji, Centar za ženska prava će obezbijediti specijalizovane i rodno senzitivne usluge psihološkog savjetovanja i besplatne pravne pomoći koja se sastoji od pružanja opštih pravnih informacija u vezi zaštite od nasilja, ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava, sastavljanja pravnih podnesaka, pokretanja pravnih postupaka i pravnog zastupanja.

Centar za ženska prava je od početka ove godine podržao 255 žena i pružio 4344 usluge , od čega 127 uslugu psihološkog savjetovanja i psihoterapije i 651 usluga pravnog savjetovanja i zastupanja. Takođe smo uticali na usklađivanje krivičnog zakonodavstva i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa međunarodnim standardima za zaštitu ljudskih prava i inicirali Zakon o privremenom izdržavanju djece, čijim je stupanjem na snagu, 1. novembra 2022. godine, država preuzela obavezu redovne isplate alimentacije onoj djeci čiji roditelji ne poštuju obavezu njihovog  izdržavanja, izjavila je Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava.

***

O KOMPANIJI AVON

Avon se već više od 135 godina bavi ljepotom na drugačiji način. Avon je kompanija koja spaja ljude, koristeći snagu ljepote kako bi transformisao život žena na bolje. Milioni nezavisnih Avon dama širom svijeta prodaju Avon proizvode i promovišu ih putem svojih društvenih mreža, nerijetko gradeći sopstveni beauty biznis u kojem slobodno raspolažu svojim vremenom. Avon se zalaže za rodnu ravnopravnost, osluškuje potrebe žena, glasno govori o problemima i podstiče pozitivne promjene. Avon i Avon fondacija donirali su preko 1,1 milijarde dolara u svijetu, sa fokusom na borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i raka dojke. Dio je grupe Natura &Co Group. Saznajte više na www.avonworldwide.com

www.avon.me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment